65 AND VAR1>REF(VAR1,1); VAR4:=LLV(VAR1,0); VAR5:=BARSLAST(VAR4=VAR1); VAR6:=(0-REF(VAR2,4))/(VAR4-REF(VAR2,VAR5))>2; VAR7:=VAR1>REF(VAR1,1); VAR8:=VOL>2*MA(VOL,30); VAR9:="DMI.ADX"(12,6); VARA:" />
最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:爱购股票学习网 > 股票公式 > 飞狐公式 > 飞狐黄金抄底指标公式

飞狐黄金抄底指标公式

来源:网络 点击: 时间:2018-08-21

VAR1:="DMI.PDI";
VAR2:="DMI.MDI";
VAR3:=VAR1>65 AND VAR1>REF(VAR1,1);
VAR4:=LLV(VAR1,0);
VAR5:=BARSLAST(VAR4=VAR1);
VAR6:=(0-REF(VAR2,4))/(VAR4-REF(VAR2,VAR5))>2;
VAR7:=VAR1>REF(VAR1,1);
VAR8:=VOL>2*MA(VOL,30);
VAR9:="DMI.ADX"(12,6);
VARA:="DMI.ADXR"(12,6);
VARB:=CLOSE>MA(CLOSE,30) AND CLOSE VARC:=MA(CLOSE,30)>REF(MA(CLOSE,30),1);
VARD:=BARSLAST(CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10))) VARE:=0-"MACD.DIFF"(7,21,3);
VARF:=TROUGHBARS(3,15,1)<4;
VAR10:=EMA(CLOSE,30)>REF(EMA(CLOSE,30),2);
VAR11:=IF(VARF=1,50,0);
VAR12:=CROSS(VAR2,VAR1) AND CROSS(VARA,VAR9);
VAR13:=CROSS(VAR2,VAR1) AND CROSS(VAR9,VARA);
VAR14:=VARB AND VARC AND VARD AND VAR10 AND VAR6 AND VAR7 AND VAR8*50;
VAR15:=BARSLAST(CROSS(VAR2,VAR1)=1);
VAR16:=BARSLAST(CROSS(VAR1,VAR2)=1);
VAR17:=HHV(VAR1,VAR16);
VAR18:=BARSLAST(VAR1=VAR17);
多空:EMA((CLOSE-MA((2*CLOSE+HIGH+LOW)/4,30))/MA((2*CLOSE+HIGH+LOW)/4,30)*100,3),colorwhite;
0,colorred;
STICKLINE(FILTER(VARF=1,5) AND 多空<-10,50,0,30,0),coloryellow;
STICKLINE(FILTER(VARF=1,5),50,0,10,0),coloryellow;
VAR19:=VAR3 OR VAR12 OR VAR13*100;
VAR1A:=VAR13*100;
DRAWICON(FILTER(VARF=1,3),50,1);
DRAWTEXT(FILTER(VARF=1,3),25,'黄金抄底'),coloryellow;
STICKLINE(多空<-10,0,多空,1,0),coloryellow;
STICKLINE(多空>10,0,多空,1,0),coloryellow;

飞狐黄金抄底指标公式

标签:

    Copyright 2018- www.igojr.com 爱购股票学习网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top